De Tennisschool Noordenveld gaat uit van een leeftijdsgerichte aanpak. Dat betekent dat wij voor elke leeftijd specifieke lesprogramma’s hebben samengesteld. Wij onderscheiden 3 groepen, t.w. jeugd, volwassenen en veteranen. De jeugd wordt onderverdeeld in Tenniskids ofwel de jongste jeugd (4 t/m 12 jr) en junioren (t/m 17 jr). Speciaal voor de jongste jeugd wijzen wij u als ouder(s) graag op de extra informatie die u kunt vinden op www.tenniskids.nl. Hier vindt u alles over de methode, de materialen, velden, trainingsopbouw en wedstrijdvormen. De volwassenen beginnen op een leeftijd van 18 jr. De KNLTB noemt deze groep “senioren”. Deze leeftijdscategorie loopt van 18 t/m circa 50-55 jaar. Een exacte bovengrens is niet aan te geven. De leeftijdsgrens voor veteranen begint bij ongeveer 50 jr.

Bij de samenstelling van de cursussen hebben wij gericht gekeken naar de behoefte en mogelijkheden van elke leeftijdsgroep. We kijken dan naar conditie, lichamelijke en motorische ontwikkeling (met name bij de jeugd), en naar reeds verworven vaardigheden. We maken dan ook voor iedere categorie gebruik van aangepaste materialen. Zo ontstaan specifieke concepten, bijvoorbeeld Tenniskids, oudere jeugdtraining of drilltraining. Uiteraard wordt rekening gehouden met specifieke wensen van elke cursist.