Lesreglement

 • U moet lid zijn van een tennisvereniging om deel te nemen aan de lessen die door Tennisschool Noordenveld op het tennispark worden gegeven. Voor bepaalde soorten lessen (zoals bv. kennismakingslessen) geldt dit niet.  
 • Een lesuur duurt in principe 50 minuten, een half lesuur 25 minuten. Dit geeft de trainer even een korte pauze aan het begin of het eind van het uur terwijl de leerlingen inspelen of een klein afsluitend wedstrijdje spelen.  
 • Bij ziekte van de trainer zal er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u afgebeld en wordt de les op een ander moment ingehaald. Niet ingehaalde lessen worden volledig terugbetaald na afloop van het seizoen.   
 • Van alle door overmacht uitgevallen lessen wordt 1 van de 2 lessen ingehaald (les 1 niet, les 2 wel etc).  
 • Uitgevallen inhaallessen worden niet ingehaald.
 • Ingeval van blessures, ziekte, verhuizing, etc kan alleen tot restitutie van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling. E.e.a. in overleg te regelen.  
 • Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald en er wordt geen financiële compensatie gegeven.  
 • Minimaal een week voor aanvang van de eerste les krijgt u per telefoon of per email bericht over de lessen.  
 • Alle deelnemers krijgen van hun lesindeling een bevestiging met dag en tijd. Bij problemen verzoeken wij u even contact met de tennisschool op te nemen.  
 • De tennisvereniging, noch de trainer of de tennisschool zijn verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.  
 • Tennisschool Noordenveld behoudt zich het recht voor de groepsgrootte, daar waar nodig, aan te passen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met alle betrokken cursisten. 
 • Tijdens bepaalde (grote) clubactiviteiten kan het – in overleg met de vereniging – noodzakelijk zijn om de tennislessen bij uitzondering te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip. 

Groningen, 01-03-2021